Medizinisches Wörterbuch incl. Esperanto

En aprilo 2016 aperis 
Oklingva medicina enciklopedia vortaro 
(Osmojezični medicinski enciklopedijski rječnik) 
de la aŭtoro Jozo Marević el Velika Gorica. La eldonisto estas Marka el Velika Gorica (Kroatio), kaj sur 3.200 paĝoj (21x30 cm) prezentitaj estas 50.000 vortoj, esprimoj kaj mallongigoj. La menciitaj ok lingvoj estas: la latina, kroata, angla, germana, franca, itala, hispana kaj Esperanto. Intervjuon kun nia samideano Marević por ĉi tiu paĝo faris D. Klobučar. Pli pri la afero vi povas legi en la portalo de Kroatia E-Ligo: http://www.esperanto.hr/agado_oklingva.htm

In:
EEU http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno - kvara numero de Europa BultenoOklingva medicina enciklopedia vortaro, Latinum - English - Français - Deutsch - Español - Italiano - Esperanto - Hrvatski. Jozo MarevićTerminarojMarka, 2015. Preskaŭ 50 000 medicinaj kaj paramedicinaj kapvortoj, ordigitaj laŭ la latina termino. Prezo: 189.00 EUR. Pliaj informoj, reta mendilohttp://katalogo.uea.org?inf=93162016-05-05 
Che la pagharo de EEU http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno trovighas la kvara numero de Europa Bulteno. Jen la enhavo:

1. Estonto de Esperano lige al la evoluantaj naciismoj 
2. Startis pojekto de Edukado.net "Ni ekparolu!"
3. Kion fari en la Zamenhof-jaro 2017?
4. Grandega medicina oklingva vortaro en kiu Esperanto estas unu el la ok lingvoj
5. Jules Verne kaj Esperanto
6.Internacia scienca esperanto-rumana kolokvo
--