Rory Gallagher - A Million Miles Away Irish Tour 1974