Zwei Fotos von Mavis Gallant ... #bornonthisday

Mavis Gallant (1922-2014) im AKI-wiki
Viele Grüße, Karl Dietz
Mobil  0172 / 768 7976

AKI-wiki: http://wiki.aki-stuttgart.de